Skip to main content Skip to search

Cazier fiscal – noutati

În Monitorul Oficial nr.4 din 3 ianuarie 2019, a fost publicată Legea nr.346 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal. Potrivit prevederilor art.4, alin.(7) din OG nr.39/2015 privind cazierul fiscal, în situația în care…

Read more

Cont unic pentru achitarea amenzilor

În Monitorul Oficial nr.1105 din 27 decembrie 2018, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3893 din 27 decembrie 2018 privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contravenționale potrivit prevederilor Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale. Prin Legea…

Read more

Norma cota redusa pentru restaurante

În Monitorul Oficial nr.1037 din 6 decembrie 2018, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3659 din 26 noiembrie 2018 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare unitară a prevederilor art.291, alin.(2), lit.e) și alin.(3), lit. e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Începând…

Read more

Salariul minim 2019

În Monitorul Oficial nr.1045 din 10 decembrie 2018, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut…

Read more

Noutati disciplina financiara!

În Monitorul Oficial nr.3 din 3 ianuarie 2019, a fost publicată Legea nr.344 din 27 decembrie 2018 privind modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței…

Read more

În vederea minimizării eforturilor de conformare a contribuabililor şi a eficientizării administrării fiscale de la 01 ianuarie 2018, contribuabilii vor avea posibilitatea de modificare, prin intermediul Internetului, a categoriilor de obligaţii fiscale declarative, care, potrivit legii, sunt înscrise în vectorul fiscal, cu excepţia solicitării de înregistrare în scopuri de TVA. Pentru înregistrarea/modificarea obligaţiilor declarative care formează vectorul fiscal nu se depun, odată cu declaraţia de menţiuni, documente justificative. Declaraţia cuprinde în capitolul „Date de identificare a contribuabilului” şi date cu privire la declaraţia de înregistrare fiscală depusă iniţial care se va putea selecta din lista pusă la dispoziţie prin formular, respectiv Formular 010 –“ Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică“, Formular 013 – “Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, Formular 015 – “Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România”, Formular 016 – “Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România”, Formular 020 – “Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal “, Formular 030 – “Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal”, Formular 040 – “Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru instituţii publice“, Formular 070 –“Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”. Contribuabilii care s-au înregistrat fiscal odată cu înmatricularea în registrul comerţului vor selecta: formularul 070, în cazul persoanelor fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului numărul 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv formularul 010, în cazul celorlalţi contribuabili care se înregistrează, potrivit legii speciale, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Semnarea declaraţiei se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, şi ale Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE. Formularul 700 – “Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal” a fost aprobat prin Ordinului preşedintelui ANAF nr.2372/2017.

În vederea minimizării eforturilor de conformare a contribuabililor şi a eficientizării administrării fiscale de la 01 ianuarie 2018, contribuabilii vor avea posibilitatea de modificare, prin intermediul Internetului, a categoriilor de obligaţii fiscale declarative, care, potrivit legii, sunt înscrise în vectorul…

Read more

Pragurile valorice Intrastat în 2018

Ordinul nr. 1887/2017, publicat ieri în Monitorul Oficial, stabileşte pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2018. Potrivit actului normativ, anul următor pragurile Intrastat sunt de 900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri și, respectiv,…

Read more

Reprimire din oficiu a codului de TVA anulat

20170809093344_2017.10.08_01_comunicat_presa_braila INFORMARE DE PRESĂ Reprimire din oficiu a codului de TVA anulat Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr.584/ 21.07.2017 a fost publicată Legea nr.177/ 2017 privind aprobarea OUG…

Read more

Flit TVA vs Split TVA

Ma intrebam, daca sistemul TVA ridica atat de multe probleme Romaniei, de ce il mai foloseste? Daca Romania are o rata mai mica de colectare decat a celorlaltor tari europene, daca este un proces atat de costisitor si dificil, de…

Read more

Speta Anaf TVA avans imobil nou

Speta publicata la data 22.09.2017 Referitor la: Codul fiscal Domeniu: 6 Taxa pe valoarea adaugata Subdomeniu: 14 Dispozitii comune Scurta descriere: TVA avans vanzare imobil nou Intrebare La facturarea avansului incasat in baza unui contract de promisiune de vanzare a…

Read more

Noutati fiscale de care ar trebui sa tineti seama: In declaratia 205 nu se mai declara veniturile din salarii, restul stopajului la sursa fiind declarat prin acelasi formular ( Ordin al presedintelui ANAF )

In declaratia 205 nu se mai declara veniturile din salarii (restul stopajului la sursa fiind declarat prin acelasi formular), iar declaratia cu venitul nerezidentilor este numerotata cu nr. 207, ea devenind declaratie informativa cu amenda usturatoare in caz de nedepunere,…

Read more

Taxele din 1 ianuarie: Scad TVA și accizele, dar salariații, pensionarii și PFA nu vor mai fi scutiți de CASS pentru dividende și drepturi de autor

TVA și accizele la carburanți scad, taxa pe construcții speciale dispare, în schimb contribuția de asigurări de sănătate (CASS) va fi achitată pentru drepturi de autor și venituri din investiții obținute de salariați, pensionari și persoane cu activități independente. Pe…

Read more

Comercianții de băuturi alcoolice, tutun, carburanți primesc un nou termen pentru obținerea atestatului de la ANAF

Termenul de depunere a cererilor de înregistrare pentru eliberarea atestatelor pentru comercializarea produselor accizabile este amânat până la 15 februarie 2017, anunță Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Inițial, termenul limită era marți, 20 decembrie. ANAF precizează că operatorii economici…

Read more

Se modifică criteriile de selecție a contribuabililor mari și mijlocii Agenția Națională de Administare Fiscală redefinește criteriile de includere a contribuabililor în categoriile ”mari” și ”mijlocii”

Se modifică criteriile de selecție a contribuabililor mari și mijlocii Agenția Națională de Administare Fiscală redefinește criteriile de includere a contribuabililor în categoriile ”mari” și ”mijlocii”, pentru a se încadra în tendinţele economico-financiare actuale.

Read more

Evaluarea intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice – ultimele modificări aduse formularului 088

REZUMAT Introdus ca un mijloc de limitare a accesului contribuabililor cu intenții presupus eva­­zioniste în economie, mai exact în sfera operațiunilor care dau dreptul de deducere a TVA, formularul 088 reprezintă în această perioadă una dintre cele mai controversate și…

Read more

Comisia Europeană: Multinaționalele vor calcula impozitul pe profit după aceleași reguli în toată UE. Prețurile de transfer vor dispărea

Impozitarea societăților din statele membre ale Uniunii Europene va fi reformată, conform anunțului Comisiei Europene, care a relansat pachetul referitor la baza fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB). CCCTB, obligatorie pentru marile grupuri de companii din UE, va stabili o…

Read more

D394 Precizari AJFP Braila

INFORMARE DE PRESĂ – formularul 394 se va completa integral incepând cu data de 01 octombrie 2016- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila informează contribuabilii că, potrivit dispoziţiilor OPANAF nr. 2264/2016, incepând cu data de 01 octombrie 2016, persoanele inregistrate…

Read more

Fiscalitatea operațiunilor corporatiste

REZUMAT Fiscalitatea a avut în toate timpurile o importanță covârșitoare pentru orice societate, constituind suportul financiar care stă la baza dezvoltării acesteia, indiferent de eră, regim politic sau etapă de dezvoltare. Integrarea țării noastre în Uniunea Europeană și transformările produse…

Read more

Cand nu este impozitabila diurna

Diurna este un drept al salariatului pe perioada de deplasare/detasare acordat prin lege si negociat conform contractului colectiv de munca/individual de munca sau contract de management, mandat, de administratie. CAND SE ACORDA DIURNA? Pe perioada delegarii sau detasarii in tara…

Read more

ONG_REGIM FISCAL ŞI CONTABIL

  Organizațiile non-guvernamentale (ONG) sunt persoane juridice (au personalitate juridică) ce sunt constituite de persoane fizice sau persoane juridice care urmăresc desfășurarea unor activități în interes general sau în interesul unor colectivități locale ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial….

Read more

Achizitii UE si TVA

Achizitii intracomunitare fara inscriere in ROI si inregistrare in scopuri de TVA Obligativitatea inregistrarii in scopuri de TVA si in ROI (registrul operatorilor intracomunitari) In conformitate cu reglementarile Codului fiscal orice persoana care are sediul activitatii economice in Romania si…

Read more

Termenul până la care persoanele fizice și firmele care dețin în proprietate clădiri trebuie să depună declarațiile la direcțiile de taxe locale a fost prelungit de Guvern cu două luni, până la 31 mai.

În același timp, data până la care este acordată persoanelor fizice o reducere de 10% pentru plata integrală a impozitului pe locuință, terenuri și mașini a fost extinsă cu trei luni, până la 30 iunie. Tot într-un termen prelungit până…

Read more

Declaratii impozit pe cladiri 2016

Incepand cu anul 2016, impozitul pe cladiri va fi determinat in functie de destinatia cladirii : rezidentiala, mixta si nerezidentiala. Calculul impozitului va fi realizat astfel: a)  pentru cladirile rezidentiale proprietatea persoanelor fizice (cladiri folosite doar pentru locuit si unde nu se afla niciun sediu sau punct de lucru al unei societati, sediu sau punct de lucru al unei persoane fizice autorizate, cabinete medicale individuale, etc… ) si cladirile-anexa, impozitul se va calcula prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii, cota stabilita prin hotarare a Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Valoarea impozabila a cladirii se va determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila pe mp corespunzatoare. Proprietarii acestor cladiri NU au obligatia depunerii unei declaratii . b) Pentru cladirile nerezidentiale proprietatea persoanelor fizice (cladiri care sunt folosite pentru activitati administrative, comerciale, de agrement, de cult, de cultura, de educatie, financiar-bancare, sociale, sportive, turistice, de sanatate (orice alta activitate diferita de cea de locuit etc.), impozitul se va calcula, incepand cu anul  2016, prin aplicarea unei cote de 0,2%, stabilita prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti asupra valorii: rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat ANEVAR in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani. Atentie! Daca valoarea cladirii nu poate fi calculata asupra uneia dintre aceste trei valori, cota de impozit va fi de 2% si se va aplica asupra valorii impozabile calculate ca pentru cladiri rezidentiale. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii. Proprietarii acestor cladiri AU OBLIGATIA depunerii pana la 31.03.2016 a unei declaratii Model 2016 -ITL aprobat prin ordinul comun MFP/MDRAP 4087/2069 din 22 decembrie 2015 publicat în MO nr.972/29.12.2015 insotita de documentele (mai sus mentionate) in care se poate identifica valoarea cladirii. Nedepunerea declaratiei si a documentelor justificative pana la data 31.03.2016 va conduce la un calcul al impozitului pe cladiri cu o cota de 2% aplicata valorii impozabile determinate ca pentru cladirile rezidentiale (impozitul va fi mai mare de peste 10 ori ). Depunerea peste termen a declaratiei si a documentelor justificative va produce efecte referitor la calculul impozitului incepand cu 01.01.2017, in sensul in care impozitul pe cladiri va fi determinat prin aplicarea cotei de 0.2% asupra valorii rezultata din raportul de evaluare din anul 2017, pentru anul 2016 impozitul determindu-se, asa cum s-a aratat mai sus, prin aplicarea cotei de 2%. c) Pentru cladirile cu destinatie mixta,(folosite atat in scop nerezidential cat si rezidential), impozitul se va calcula prin insumarea impozitului pentru suprafata folosita in scop rezidential cu cel pentru suprafata in scop nerezidential. In cazul acestor tipuri de cladiri se pot identifica 2 situatii: I. Cazul in care se cunosc suprafetele afectate celor 2 tipuri de activitati, respectiv, rezidentiala si nerezidentiala. Astfel se pot identifica doua tipuri de cladiri cu destinatie mixta: 1. Cladirile proprietatea persoanelor fizice unde isi are sediul o societate, asociatie, fundatie, o persoana fizica autorizata, cabinet medical etc. dar care nu desfasoara nicio activitate in locatia respectiva, facand dovada inactivitatii sau a desfasurarii activitatii in alte locatii . Pentru aceste proprietati persoana fizica proprietara ARE OBLIGATIA depunerii unei declaratii   Model 2016 -ITL aprobat prin ordinul comun MFP/MDRAP 4087/2069 din 22 decembrie 2015 publicat în MO nr.972/29.12.2015 pana la data de 31.03.2016 precum si a documentelor justificative care sustin afirmatiile de inactivitate sau desfasurarea a activitatii in alte locatii . In cazul de fata impozitul va fi calculat ca si pentru o cladire rezidentiala aplicandu-se cota de 0.1% asupra valorii impozabile .  Nedepunerea declaratiei pana la 31.03.2016 va conduce la calculul impozitului cu o cota de 2% ( de 20 ori mai mare ) aplicata valorii impozabile pentru intreaga suprafata. Depunerea peste termenul de 31.03.2016 va produce efecte referitor la calculul impozitului incepand cu 01.01.2017. 2. Cladirile proprietatea persoanelor fizice unde isi are sediul o societate, asociatie, fundatie, o persoana fizica autorizata, cabinet medical etc. si unde se desfasoara atat activitate rezidentiala cat si  o activitate diferita de cea rezidentiala . Pentru aceste proprietati persoana fizica proprietara ARE OBLIGATIA depunerii unei declaratii   Model 2016 -ITL aprobat prin ordinul comun MFP/MDRAP 4087/2069 din 22 decembrie 2015 publicat în MO nr.972/29.12.2015 pana la data de 31.03.2016. In situatia de fata cu conditia depunerii si a raportului de evaluare in cazul in care cladirea este dobandita sau construita in mai mult de 5 ani, impozitul va fi calculat prin insumarea impozitelor calculate in functie de suprafetele alocate activitatilor rezidentiale respectiv nerezidentiale prin aplicarea cotelor de 0.1% , respectiv 0.2% . Nedepunerea declaratiei si a raportului de evaluare  pana la 31.03.2016 va conduce la calculul impozitului cu o cota de 2% aplicata valorii impozabile pentru intreaga suprafata. Depunerea peste termenul de 31.03.2016 va produce efecte referitor la calculul impozitului incepand cu 01.01.2017 . II. cazul in care cele doua tipuri de suprafete nu pot fi evidentiate distinct, Astfel, impozitul se va datora ca si pentru cladirile: rezidentiale, daca este inregistrat un domiciliu fiscal si nu se desfasoara nicio activitate economica; nerezidentiale daca este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica. Prin urmare, obligativitatea depunerii declaratiei Model 2016 -ITL aprobat prin ordinul comun MFP/MDRAP 4087/2069 din 22 decembrie 2015 publicat în MO nr.972/29.12.2015, revine doar persoanelor fizice care detin in proprietate cladiri cu destinatie mixta sau nerezidentiala si nu tuturor proprietarilor de cladiri. De asemenea, obligativitatea depunerii declaratiilor pana la aceeasi data, revine deopotriva, tuturor persoanelor juridice care detin in proprietate cladiri, indiferent de destinatia acestora. Sursa:  Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

Read more

Ordinea stingerii datoriilor

Problemă fiscală Data stingerii datoriilor în contabilitate este foarte importantă având în vedere aplicarea sistemului de TVA la încasare începând din 2013. Care este ordinea de stingere a datoriilor în contabilitatea unei companii? 1. Imputaţia plăţii făcută prin acordul părţilor…

Read more

Amenzi de pana la 8.000 de lei pentru angajatorii care nu au instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca. Cum trebuie intocmite acestea?

Angajatorii sunt obligati sa elaboreze instructiuni proprii de securitate a muncii, pentru aplicarea reglementarilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca (SSM), amenzile pentru incalcarea acestor reguli ajungand si la 8.000 de lei. Mai mult decat atat, lipsa instructiunilor…

Read more

Termenul de depunere a situatiilor financiare anuale pe tipuri de entitati

Baza legala : Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.123/2016. Termenele de depunere a Situaţiilor financiare şi a raportărilor contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2015 sunt: –pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar,…

Read more

Ordinul nr.442/2016 – Preturile de transfer

In Monitorul Oficial nr 74/2016 a fost publicat O 517/2016 privind cuantumul tranzactiilor, termenele pentru intocmire, continutul si conditiile pentru solicitarea dosarului preturilor de transfer si procedura de ajustare/estimare a preturilor de transfer. (1)Marii contribuabili care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu…

Read more

OMFP 103/2016 – aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din CF

Avand in vedere ca în Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 11 februarie 2016 a fost publicatOrdinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 103/22.01.2016 – privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la…

Read more

Bonul fiscal in 2016

Iata mai jos o sinteza a informatiilor bine de stiut despre bonul fiscal, cu aplicabilitate in 2016 : 1.      Deducerea TVA de pe bon Deducerea TVA de pe documentului justificativ bon (fara factura) se poate face daca: • valoarea bonului…

Read more

Legea nr. 70/2015 – intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si modificarea OUG nr. 193/2002 – introducerea sistemelor moderne de plata

Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea…

Read more

Ghid ANAF 2016

ghid_acte_justificative_2016_pf ghid_acte_justificative_2016_pj ghid_impprofit_2016 ghid_activitati_comerciale_2016 ghid_contributii_2016 ghid_318 ghid_chirii_2016 ghid_profesii_liberale_2016-1 ghid_d394_2016 anunt formular 307 martie 2016 anunt Declar 394 ANUNT 311 pt.2016 anunt facilit fiscale impozit micro 2016 declaratiile 402 si 403 impozit dividende 2016 impozit profit 2016 anunt ven alte surse…

Read more

Ghid eliberare documente: certificatul de atestare fiscala, certificatul de cazier fiscal, rectificarea datelor si dreptul de a depune formulare online

ANAF a emis recent un Ghid privind actele justificative necesare eliberarii diverselor categorii de documente/emiterii autorizatiilor solicitate de contribuabili persoane juridice. Prin acest ghid, institutia isi propune sa ofere informatii de calitate contribuabililor si sa se asigure ca acestia isi…

Read more

Ce amenzi poate lua un PFA?

Vom trata care sunt amenzile pentru persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) și întreprinderi familiale (IF). 1. Nedepunerea declarației 200, 220 În termen de 15 zile de la inființare (de la data ridicării certificatului de la registrul comerțului) trebuie să te…

Read more

11 raspunsuri ANAF legate de intrebari privind ROI

Intrebare: Schimbarea administratorului unei societati comerciale implica modificari in ce priveste inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari? Raspuns ANAF : În situaţia în care intervin modificări ale listei asociaţilor şi/sau administratorilor, ulterior înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, acestea trebuie aduse la…

Read more

O nouă obligație pentru firme, din 2016: dosarul prețurilor de transfer trebuie întocmit obligatoriu, nu doar la cererea Fiscului

La începutul anului viitor urmează să intre în vigoare prevederile celor doi piloni legislativi care reglementează sistemul fiscal din Romania, Codul fiscal şi, respectiv, Codul de procedură fiscală. Acesta din urmă stabileşte, printre altele, că toate companiile care desfăşoară tranzacţii…

Read more