Declaratii de depus la ANAF de catre o societate nou infiintata – raspunsuri ANAF pe facebook

Pe pagina de facebook a ANAF au fost publicate in 07.10.2015 raspunsuri la intrebari legate de declaratiile care se depun la ANAF imediat dupa infiintarea la Registrul Comertului.

Intrebare contribuabil :  Ce documente se depun la Anaf pentru o societate nou infiintata (neplatitoare de tva?Care sunt termenele de depunere?

Raspuns ANAF : Informaţiile de la Oficiul Registrului Comerţului sunt transmise electronic către ANAF. 
Doar în situaţia în care se modifică datele declarate la registrul comerţului aveţi obligaţia să depuneţi formularul 010 “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entități fără personalitate juridică” ori de câte ori se modifică datele declarate anterior (de exemplu: dobândirea calităţii de angajator, înregistrarea ca plătitor de accize, înregistrarea ca plătitor de TVA etc.

În principiu modificările ulterioare ale datelor declarate iniţial trebuie aduse la cunoştinţa organului fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, dar mai sunt şi alte termene în funcţie de situaţia în care vă aflaţi.

Intrebare contribuabil : SRL nou infiintat la Registrul comertului, neplatitor de tva si impozit micro. Ce trebuie sa facem la ANAF ca firma sa devina activa fiscal?

Raspuns ANAF : O societatea comercială, devine activă, odată cu încheierea formalităţilor obligatorii, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, nefiind necesar a se îndeplini alte obligaţii la unitatea fiscală competentă.
În cazul modificării datelor (situaţiei) iniţiale (de la data înfiinţării), există obligaţia completării şi depunerii la organul fiscal competent, a Declaraţiei de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică – formularul 010.

Intrebare contribuabil : Dupa incetarea suspendarii activitatii la Registrul Comertului, a unei firme careia i s-a suspedat din oficiu codul de tva pe perioda inactivitatii, i se atribuie automat codul de tva sau se urmeaza toata procedura cu 088?

Raspuns ANAF : In situatia in care o firma isi reia activitatea, reinregistrarea in scopuri de TVA se face in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui ANAF nr. 18/2015 respectiv prin depunerea formularelor 099 si 088 .

Intrebare contribuabil : Dupa inregistrarea firmei la ONRC, firma trebuie sa obtina codul de platitor de tva. Dat fiind ca procedura actuala este una extrem de complexa si rata de refuz in acest moment destul de ridicata, acest fapt creeaza multe aspecte negative in ce priveste viitorul acestei firmei, deoarece neprimind cod de tva majoritatea nu mai pot desfasura activitate in conditiile respective, intrucat peste plafonul impozabil ar datora tva fara sa poata recupera. Nu contest procedurile actuale, doar ca cred ca din practica de pana acum in consilierea infiintarii de firme ar fi mult mai util ca aceasta procedura de obtinere cod de tva sa fie facuta la infiintare la ONRC sigur cu suportul ANAF, astfel ca daca firmei i se refuza inregistrarea ca platitor de tva sa nu mai duca procedurile de infiintare firma la final sa mai cheltuie bani cu infiintarea. Mai ales ca si costurile de radiere ulterioara sunt semnificative

Raspuns ANAF:   Noua procedura de inregistrare in scop de TVA este considerată un instrument de util care sa contribuie la reducerea evaziunii fiscale din domeniul TVA. Precizam ca puteți solicita inregistrarea în scopuri de TVA prin optiune la infiintarea societății prin depunerea la unitatea fiscala a formularelor 098 și 088 în ACEEAȘI ZI a depunerii cererii de inregistrare la ONRC.

Share

Inregistrare in scopuri de TVA prin optiune 01 februarie 2015

Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2015 si a intrat in vigoare incepand cu data de 1 februarie 2015. Acesta a modificat criteriile pe care firmele trebuie sa le indeplineasca pentru a se inregistra in scopuri de TVA potrivit art. 153, alin. (1) lit. c) din Codul Fiscal.

Printre principalele modificari aduse de noul ordin se numara si eliminarea controlului efectuat de catre ANAF la sediului social al companiei, introdus in legislatie in anul 2011. Prin urmare, inregistrarea in scopuri de TVA se realizeaza din nou fara controlul sediului social, cum se intampla de altfel si inainte de 2011.

Tot incepand cu luna februarie 2015, noile reglementari, au eliminat si punctajul ce trebuia obtinut de firme in functie de criteriile pe care le indeplineau (anexa 2 la declaratia 010, a fost eliminate si nu mai trebuie completata).

Desi lucrurile par favorabile deoarece au fost eliminate doua criterii privind inregistrarea in scopuri de TVA, ANAF introduce incepand cu 01 februarie 2015 un nou criteriu privind conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA.

Pentru inregistrarea in scopuri de TVA, contribuabilii vor trebuie sa depuna la organele fiscale o declaratie pe propria raspundere, respectiv formularul 088, prin care organele fiscale vor evalua si analiza intentia si capacitatea persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea locul in Romania.

Conform modificarilor introduse de Ordinul ANAF nr. 17/2015 firmele care vor sa se inregistreze in scopuri de TVA trebuie sa indeplineasca din 1 februarie doar trei criterii:

 • Persoana impozabila nu trebuie sa se afle in situatia de a nu desfasura activitati economice in spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare si nici in afara acestora. Pentru evaluarea acestui criteriu trebuie depusa o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca persoana impozabila desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, se mentioneaza in actul normativ.
 • Administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) si alin. (9^1) din Codul fiscal, inregistrati fiscal in Romania, si nici persoana impozabila insasi in cazul persoanei care solicita inregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) si alin. (9^1) din Codul fiscal, nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal. Daca administratorii si sau asociatii persoanei impozabile nu sunt inregistrati fiscal in Romania, acestia trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au comis/au comis infractiunile si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG nr. 75/2001.
 • Pentru inregistrarea in scopuri de TVA se va evalua, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, intentia si capacitatea persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea locul in Romania. Pentru evaluarea acestui criteriu contribuabilii vor trebuie sa depuna o declaratie pe propria raspundere – formular 088.

Conform dispozitiilor legale, Fiscul respinge solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA, fara a se mai verifica celelalte criterii, daca persoana impozabila se afla intr-una din urmatoarele situatii:

 • Depune o declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca persoana juridica nu desfasoara activitati economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau in afara acestora;
 • Administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi, in cazul persoanei care solicita inregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) si alin. (9^1) din Codul fiscal, au/are inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001;
 • Administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile, care nu sunt inregistrati fiscal in Romania prezinta o declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001.

Documentele necesare privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA potrivit art. 153, alin. (1) lit. c) din Codul Fiscal incepand cu data de 01 februarie 2015 sunt urmatoarele:

 • Declaratia de mentiuni pentru personae juridice formular 010
 • Declaratia pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA (088 – formular listat, semnat si stampilat si insotit de support magnetic)
 • Certificatul constatator in forma lunga, eliberat de ONRC in original
 • Copii de pe documentele din care rezulta detinerea legala a spatiului/spatiilor cu destinatie de sediu social si/sau sedii secundare declarate
 • Copii ale documentelor de identitate ale administratorilor si asociatilor
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, concomitant cu depunerea anexelor 1 si 2, in cazul prevazut la art. 2 alin (10, respective concomitent cu depunerea anexei 2, in cazul prevazut la art. 2 alin (2) – pentru persoane straine
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora.

Solutionarea cererilor de inregistrare in scopuri de TVA incepand cu 01 februarie 2015

La primirea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, organul fiscal competent verifica documentatia depusa si in cazul in care solicitarea nu are anexate toate documentele, organul fiscal are obligatia sa notifice, in termen de o zi lucratoare de la data depunerii solicitarii incomplete, persoana impozabila pentru completarea documentatiei.

Daca persoanele impozabile nu transmit documentatia completata in termenul stabilit prin notificare, atunci organul fiscal le instiinteaza ca nu le va fi solutionata cererea.

De asemenea, pentru solutionarea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, organul fiscal competent verifica daca persoana impozabila nu se afla in situatia de a nu desfasura activitati economice in spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare, precum si daca niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG nr. 75/2001 sunt supuse unei analize.

Solicitarile de inregistrare in scopuri de TVA care indeplinesc criteriile stipulate in Ordinul ANAF nr. 17/2015 sunt supuse unei analize, care are ca scop evaluarea intentiei si a capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea loc in Romania.

Dupa efectuarea analizei, daca persoana impozabila:

 • Indeplineste criteriile de evaluare – compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice intocmeste un referat care cuprinde propunerea de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, pe baza caruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aproba solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA;
 • Nu indeplineste criteriile de evaluare – compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice intocmeste un referat care cuprinde propunerea de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA, precum si motivele de fapt si de drept care stau la baza acestei propuneri. Pe baza acestui referat, organul fiscal competent emite decizia prin care se respinge solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA;
 • Indeplineste partial criteriile de evaluare – compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice invita la sediul sau reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 50 din Codul de Procedura Fiscala.

Invitatia se face in scris si cuprinde in mod obligatoriu data, ora si locul la care contribuabilul este obligat sa se prezinte, baza legala a solicitarii, scopul solicitarii, precum si documentele pe care contribuabilul este obligat sa le prezinte.

Dupa primirea invitatiei, persoana impozabila poate solicita, o singura data, pentru motive justificate, amanarea datei de prezentare la organul fiscal competent. Amanarea se aproba sau se respinge de catre organul fiscal. In cazul in care organul fiscal admite cererea de amanare, comunica persoanei impozabile data la care a fost reprogramata vizita la organul fiscal, se arata in reglementarile citate.

Daca reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezinta la sediul organului fiscal competent, la data stabilita prin invitatie, atunci solicitarea de inregistrare in scopuri de TVAse respinge.

Conform actului normativ, termenul de solutionare a cererii de inregistrare in scopuri de TVA se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei si data la care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezinta la sediul organului fiscal competent.

Daca reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezinta la organul fiscal competent si furnizeaza corect si complet datele si informatiile solicitate, clarificand intentia si capacitatea persoanei impozabile de a desfasura activitati economice, atunci Fiscul intocmeste un referat care cuprinde propunerea de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, pe baza caruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aproba cererea de inregistrare in scopuri de TVA.

Sursa: confidenceacc.blogspot.ro

Share

Inregistrarea prin optiune in scopuri de TVA a societatilor Start-up

Procedura efectiva de inregistrare in scopuri de TVA, este reglementata de OMFP 2795/2011 pentru stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA.

Documentatia necesara inregistrarii ca platitor de TVA

Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii fără personalitate juridică;

 • copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de înfiinţare;
 • dovada deţinerii sediului ( act de proprietate, contract de închiriere );
 • alte acte doveditoare.

Formularul 098Cererea de inregistrare in scopuri de TVA – conform art. 153 lit. a) din Codul Fiscal

Anexa 2 _010_098_punctajAnexa la cererea de înregistrare în scopuri de TVA /

declaraţia de menţiuni pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea conform art. 153 alin.(1) lit.a) şi c) din Codul fiscal

Declaratie pe proprie raspundere a societatii solicitante din care sa rezulte ca desfasoara activitati economice la sediul sau social, sediile sale secundare sau in afara acestora si anexele aferente

Declaratie pe proprie raspundere a administratorilor si/sau asociatilor din care sa rezulte ca nu au comis infractiuni prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

Copii legalizate ale actelor de identitate ale administratorilor

Dovada sediu – documente privind detinerea legala a spatiului aferent sediului social si/sau a sediilor secundare

Motivatia economica

 Cum se calculeaza punctajul necesar pe baza criteriilor legale

Autoriatile fiscale analizeaza documentele transmise de societate, iar daca societatea indeplineste criteriile de inregistrare in scopuri de TVA, se va efectua o verificare faptica, pe teren, la sediul societatii pentru a se stabili daca aceasta poate efectua activitati economice.

Criteriile generale analizate de autoritati:

 • daca societatea are dreptul sa desfasoare activitate la sediul social sau la sediile secundare declarate.
 • nici unul dintre administratori sa nu aiba inscrise in cazierul fiscal fapte sanctionate de legislatia in domeniu;
 • sa existe spatiul destinat sediului social;
 • modul de detinere al spatiului;
 • daca administratorii au mai detinut societati comerciale si daca acestea au ajuns in faliment, daca administratorii sunt rezidenti in UE sau in state terte, etc.

Fiecare dintre aceste criterii se puncteaza de la 0 la 10. Se va permite inregistrarea in scopuri de TVA pentru societatea comerciala ce realizeaza un numar de minim 45 de puncte.

Autoritatea fiscala analizeaza primele doua criterii, respectiv dreptul de a efectua activitati economice si daca administratorii nu au fapte inscrise in cazierul fiscal. Daca conditiile sunt indeplinite, se trece la controlul faptic a situatiei de la sediul social sau sediul secundar al societatii comerciale. Daca in urma controlului faptic se constata existenta spatiului unde se poate desfasura activitatea economica, atunci se trece la analiza criteriilor in baza punctajului. Legiutorul a enumerat un numar de 24 de criterii de analizat pentru inregistrarea in scopuri de TVA. C

Cateva criterii si punctajul pentru acestea:

 • daca sediul social este in proprietatea persoanei impozabile se acorda 10 puncte;
 • daca sediul social este utilizat in cadrul unui contract de comodat sau leasing cu perioada mai mica de 1 an, se acorda 1 punct;
 • daca sediul social este utilizat printr-un contract de inchiriere sau printr-un contract de leasing cu perioada mai mare de 1 an se acorda 3 puncte;
 • daca sediul social este inchiriat sau concesionat, printr-un contract cu o perioada mai mica de un an, dar societatea detine in proprietate sedii secundare, se acorda 6 puncte;
 • daca nici unul dintre administratori/asociati nu a mai detinut societati comerciale, ce nu sunt lichidate se acorda 10 puncte;
 • daca cel putin unul dintre administratori/asociati a mai detinut calitatea de administrator/asociat la 1-3 societati comerciale lichidate, se acorda 7 puncte;
 • daca cel putin unul dintre administratori/asociati a mai detinut calitatea de administrator/asociat la 4-6 societati comerciale lichidate, se acorda 5 puncte;
 • daca nici un administrator/asociat nu detine acituni/parti sociale la societati in inactivitate declarata la Registrul Comertului se acorda 10 puncte;
 • daca toti administratorii sau reprezentantii legali sunt cetateni UE se acorda 10 puncte;
 • daca toti administratorii sunt cetatini non-UE si nu detin viza de sedere pe termen lung in Romania se acorda 0 puncte.

Se va permite inregistrarea in scopuri de TVA pentru societatea comerciala ce realizeaza un numar de minim 45 de puncte.

Cercetarea la fata locului

Organele fiscale vor veni la adresa sediului social sau a punctului de lucru la care se desfasoara activitati economice dupa ce instiinteaza in timp util societatea despre aceasta cercetare ce va avea loc. Rezultatul cercetarii va fi consemnat intr-un proces-verbal. Deasemenea se va consemna in registrul unic de control pe care societatea trebuie sa il achizitioneze anterior cercetarii la fata locului.

Termenul legal de inregistrare a societatilor in scopuri de TVA

Teoretic termenul legal in care se acorda unei societati dreptul de fi platitor de TVA, este de 3 zile lucratoare in loc de 15 zile lucratoare cat era anterior.

Procedura se  poate finaliza uneori in 2-3 saptamani sau 1 luna, in functie de volumul de dosare de analizat de catre unitatea fiscala.

 

 

Share