Salariul minim 2019

În Monitorul Oficial nr.1045 din 10 decembrie 2018, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră.

Prin excepție, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

Share

Noutati disciplina financiara!

În Monitorul Oficial nr.3 din 3 ianuarie 2019, a fost publicată Legea nr.344 din 27 decembrie 2018 privind modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Porivit art. 11 alin. (3) din Legea 70/2015 privind întărirea disciplinei financiare, persoanele juridice și persoanele fizice autorizate pot transfera sume din contul lor bancar în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori. Prin Legea 344 a fost introdusă o excepție la prevederea de mai sus. Astfel, în cazul operațiunilor efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanță (ex. internet banking), persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate pot transfera sume din contul lor bancar în contul persoanelor fizice, cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidența plătitorilor.

Vă reamintim faptul că operațiunile de plăți și încasări în numerar sunt restricționate pentru persoanele juridice și persoanele fizice autorizate, fiind permise doar în anumite limite, astfel:
a) încasări de la alte persoane juridice și PFA în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;
b) plăți către alte persoane juridice și PFA, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
c) încasări efectuate de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte finanțări, precum și contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană.
d) plăți efectuate către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană.

Sursa: contabilitate.consultanti.ro

Share