Noutati disciplina financiara!

În Monitorul Oficial nr.3 din 3 ianuarie 2019, a fost publicată Legea nr.344 din 27 decembrie 2018 privind modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Porivit art. 11 alin. (3) din Legea 70/2015 privind întărirea disciplinei financiare, persoanele juridice și persoanele fizice autorizate pot transfera sume din contul lor bancar în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori. Prin Legea 344 a fost introdusă o excepție la prevederea de mai sus. Astfel, în cazul operațiunilor efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanță (ex. internet banking), persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate pot transfera sume din contul lor bancar în contul persoanelor fizice, cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidența plătitorilor.

Vă reamintim faptul că operațiunile de plăți și încasări în numerar sunt restricționate pentru persoanele juridice și persoanele fizice autorizate, fiind permise doar în anumite limite, astfel:
a) încasări de la alte persoane juridice și PFA în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;
b) plăți către alte persoane juridice și PFA, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
c) încasări efectuate de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanțe, primiri de împrumuturi sau alte finanțări, precum și contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană.
d) plăți efectuate către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană.

Sursa: contabilitate.consultanti.ro

Share