Norma cota redusa pentru restaurante

În Monitorul Oficial nr.1037 din 6 decembrie 2018, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3659 din 26 noiembrie 2018 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare unitară a prevederilor art.291, alin.(2), lit.e) și alin.(3), lit. e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Începând cu data de 1 noiembrie 2018, a fost stabilită cota redusă de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant și catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10.

Prin ordin, se explicitează serviciile de alimentație care beneficiază de această cotă redusă de TVA de 5%, aducându-se și o serie de exemple concrete.

Sunt aduse astfel o serie de precizări pentru a se delimita în mod clar activitățile de alimentație desfășurate de agenții economici în:
a) livrări de alimente, pentru care se aplică TVA de 9%;
b) prestări de servicii de restaurant sau catering, pentru care se aplică TVA de 5%.

Pentru încadrarea din punct de vedere al TVA a unei operațiuni ca livrare de bunuri sau prestare de servicii de restaurant sau catering trebuie efectuată o examinare calitativă a întregii operațiuni, din care să reiasă dacă elementele de prestare de servicii care precedă și însoțesc livrarea alimentelor sunt sau nu preponderente.

În situația în care o persoană impozabilă se limitează la livrarea unor feluri de mâncare standardizate la o locație precizată de client, fără niciun alt element suplimentar de prestare de servicii, sau atunci când livrarea felurilor de mâncare reprezintă elementul predominant al unei operațiuni, operațiunea reprezintă o livrare de alimente.

Exemple de operatiuni:

Exemplul nr. 1
O societate livrează mici, cârnați, cartofi prăjiți etc. clienților săi, în recipiente de unică folosință
sau reutilizabile. Clientul primește șervețele, tacâmuri de unică folosință sau reutilizabile și
ketchup, maioneză sau muștar.
Societatea a instalat trei mese de bar în fața standului. O parte din mâncare este livrată pentru
consumul imediat și o parte este livrată pentru a fi luată la pachet.
Indiferent dacă mâncarea este achiziționată de clienți pentru consumul la pachet sau pentru
consumul la fața locului, în ambele situații se consideră că societatea efectuează livrări de alimente
pentru care este aplicabilă cota de TVA de 9%.
Serviciile conexe furnizate, constând în punerea la dispoziție a meselor de bar și a
recipientelor/tacâmurilor de unică folosință sau reutilizabile, reprezintă servicii accesorii livrării de
bunuri, și nu servicii de natură a conduce la încadrarea operațiunii drept prestare de servicii de
restaurant.

Exemplul nr. 2
În cadrul unui eveniment, cum ar fi un concert/festival/târg de Crăciun, o societate livrează mici,
cârnați, cartofi prăjiți, vin fiert etc. clienților săi, în recipiente din carton/plastic sau în recipiente
reutilizabile. Clientul primește șervețele, tacâmuri de unică folosință sau reutilizabile și ketchup,
maioneză sau muștar.
Societatea pune la dispoziția clienților mese cu scaune în spațiul deținut în folosință, precum și
servicii de debarasare și curățare a meselor. O parte din produse se consumă la fața locului și o
parte este livrată pentru a fi luată la pachet.
În situația în care clientul își exprimă opțiunea de a consuma alimentele la fața locului, se
consideră că societatea realizează prestări de servicii de restaurant pentru care se aplică cota de
TVA de 5%, cu excepția vinului fiert pentru care se aplică cota standard de TVA. În situația în care
clienții își exprimă opțiunea de a lua alimentele la pachet, se consideră că societatea realizează
livrări de bunuri.
Punerea la dispoziție a scaunelor este relevantă, însă nu și utilizarea efectivă a acestora de către
clienți.
Pentru încadrarea operațiunii din perspectiva TVA este decisivă intenția exprimată de client de a
consuma alimente în acel loc sau nu.

Exemplul nr. 3
O pizzerie pune la dispoziția clienților mese cu scaune în spațiul deținut în folosință, precum și
servicii de debarasare și curățare a meselor. O parte din produse se consumă la fața locului și o
parte este livrată la destinația indicată de client.
În cazul în care pizza este consumată de client în locația pizzeriei, se consideră că are loc o
prestare de servicii de restaurant.
În situația în care clientul își exprimă opțiunea de a lua pizza la pachet, se consideră că are loc o
livrare de bunuri.
Dacă pizza este transportată de personalul pizzeriei la destinația indicată de client, fără alte
servicii conexe, se consideră, de asemenea, că are loc o livrare de bunuri.

Exemplul nr. 4
Un restaurant care se află în zona comună pentru servirea mesei a unui magazin de tip mall
servește produse alimentare (preparate sau preambalate) și băuturi (inclusiv alcoolice). Clientul are
posibilitatea de a consuma în cadrul zonei respective produsele astfel achiziționate, având acces la
zona de mese și scaune, fără însă ca restaurantul să aibă delimitată o zonă proprie de mese sau o
parte dintre acestea să îi fie dedicată exclusiv. Zona de mese și scaune este folosită de către toți
agenții economici care activează în mall în zona respectivă, pe baza unor contracte încheiate de
agenții economici cu proprietarul mall-ului.
Restaurantul pune la dispoziția clienților tăvi, farfurii/recipiente și tacâmuri de unică
folosință/reutilizabile. Deși restaurantul nu deține propriile mese și scaune pentru servirea mesei,
acestea aparținând proprietarului, dar suportă costurile de întreținere a spațiului de servire,
precum și alte costuri comune, cum ar fi debarasarea meselor, curățenia spațiilor respective,
accesul la toaletă etc., se consideră că oferă suficiente servicii conexe necesare servirii mesei la
locația sa.
Prin urmare, în situația în care clientul își exprimă opțiunea de a consuma alimentele la fața
locului, se consideră că restaurantul realizează prestări de servicii de restaurant.

Exemplul nr. 5
Un restaurant oferă alimente și băuturi în regim de autoservire, punând la dispoziția clienților
mese cu scaune în spațiul deținut în folosință, tăvi, farfurii/recipiente, tacâmuri de unică
folosință/reutilizabile, precum și servicii de debarasare și curățare a meselor.
În situația în care clientul își exprimă opțiunea de a consuma alimentele la fața locului, se
consideră că restaurantul realizează prestări de servicii de restaurant.

Exemplul nr. 6
Un hipermarket/supermarket oferă posibilitatea clienților de a consuma în cadrul locației sale
produse alimentare și băuturi, prin punerea la dispoziție a unei zone de mese și scaune, însoțită de
posibilitatea de a utiliza tăvi, farfurii/recipiente și tacâmuri de unică folosință, precum și servicii de
debarasare și curățare a meselor.
În situația în care clientul își exprimă opțiunea de a consuma alimentele la fața locului, se
consideră că hypermarketul/supermarketul realizează prestări de servicii pentru care se aplică cota
de TVA de 5%, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea la draft.

Exemplul nr. 7
O firmă furnizează servicii de mese festive și oferă mese gata pentru consum la o anumită oră și
la cererea specială a clientului pentru o sărbătoare a acestuia.
Firma consiliază clientul cu privire la cantitatea de produse alimentare optimă pentru numărul
de persoane specificat de client, pune la dispoziția clientului veselă și tacâmuri.
Personalul firmei aranjează bufetul introducând alimentele în dispozitivele de încălzire, aranjează
mesele clientului, debarasează și curăță mesele la finalul evenimentului.
Având în vedere serviciile conexe furnizate clientului, conform solicitării acestuia, se consideră că
firma realizează servicii de catering.

Exemplul nr. 8
O firmă de catering furnizează în spital alimente pentru pacienți.
Firma de catering pregătește mâncarea și o predă altei societăți terțe. Această societate preia
mâncarea, o transportă la locația spitalului, unde o porționează și o servește pacienților. Ulterior
consumului alimentelor, societatea terță preia tacâmurile și vesela pentru a le curăța.
În situația în care cele două societăți acționează independent, se consideră că firma de catering
realizează o livrare de alimente către spital supusă cotei de TVA de 9%, iar societatea terță
efectuează o prestare de servicii către spital supusă cotei standard de TVA.
Dacă societatea terță, ca subcontractor, facturează serviciile prestate către firma de catering, se
consideră că în relația cu spitalul firma de catering realizează prestări de servicii supuse cotei de
TVA de 5%, întrucât, spre deosebire de situația de mai sus, în acest caz, livrarea de alimente este
însoțită de servicii conexe suficiente pentru încadrarea operațiunii ca prestare de servicii de
catering, din punct de vedere al TVA.

Exemplul nr. 9
O școală oferă elevilor masa de prânz. Mâncarea gata de consum este livrată de către o firmă de
catering către școală, cutiile cu alimente fiind furnizate elevilor de către personalul școlii, la
intervale de timp prestabilite.
Alimentele sunt consumate de elevi într-o sală cu mese și scaune, în cadrul școlii.
Personalul școlii se ocupă, de asemenea, de curățarea sălii, a meselor, vaselor și tacâmurilor.
Se consideră că firma de catering A efectuează livrări de alimente, deoarece realizează doar
livrarea de feluri de mâncare preparate și transportul acestora, fără alte servicii conexe.

Exemplul nr. 10
O firmă de catering furnizează către clienți masa de prânz. Porțiile sunt livrate în recipiente care
o mențin caldă, care urmează a fi preluate de firmă și curățate. Operațiunea este considerată
livrare de alimente, recipientele îndeplinind în primul rând o funcție de ambalare, iar preluarea și
curățarea finală a acestora nu reprezintă servicii suficiente pentru a conduce la calificarea
operațiunii drept serviciu de catering.

Share

Pragurile valorice Intrastat în 2018

Ordinul nr. 1887/2017, publicat ieri în Monitorul Oficial, stabileşte pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2018. Potrivit actului normativ, anul următor pragurile Intrastat sunt de 900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri și, respectiv, 900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri.

Operatorii economici care în cursul anului 2017 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri, depășește valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie să completeze și să transmită la Institutul Național de Statistică declarații statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2018.

Ordinul mai prevede că, în cursul anului 2018, pot deveni furnizori de date Intrastat și alți operatori economici, care realizează schimburi intra-UE de bunuri, a căror valoare cumulată de la începutul anului depășește pragurile Intrastat pentru anul 2018. Acești operatori economici trebuie să completeze și să transmită declarații statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2018 a expedierilor și/sau a introducerilor intra-UE de bunuri depășește pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri.

 

Share

Ghid ANAF 2016

ghid_acte_justificative_2016_pf

ghid_acte_justificative_2016_pj

ghid_impprofit_2016

ghid_activitati_comerciale_2016

ghid_contributii_2016

ghid_318

ghid_chirii_2016

ghid_profesii_liberale_2016-1

ghid_d394_2016

anunt formular 307 martie 2016

anunt Declar 394

ANUNT 311 pt.2016

anunt facilit fiscale

impozit micro 2016

declaratiile 402 si 403

impozit dividende 2016

impozit profit 2016

anunt ven alte surse 2016

anunt pensii 2016

anunt TVA 2016

TITLUL V Contributii sociale obligatorii

Noul Cod Fiscal-schimbari aduse din 2016

rezumat modificari noul cod fiscal si noul cod de procedura

Tax and Legal Alert no. 31_PwC_ro

anunt obligatii activ indep

anunt ven din dr de propr intel 2016

anunt salar de baza min brut pe tara

anunt contributii salarii 2016

anunt salarii 2016 (1)

anunt formular 600 pt.2016 anunt dobanzi, penalitati de intarz 07.01.2016

anunt dobanzi, penalitati de intarz 07.01.2016

anunt preturi medii arenda 2016

impozit dividende 2016

declaratiile 402 si 403

impozit micro 2016

Anunt norme de intocmire doc fin.ctb

Normele-de-aplicare-a-noului-Cod-fiscal

Share

Legi

Share

Ghid ANAF TVA

Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii intracomunitare

Achizitii intracomunitare de bunuri peste 10.000 Euro

Ghid ANAF privind achizitiile intracomunitare

Ghid privind recuperarea TVA achitata in alt stat membru UE

Ghid ANAF privind TVA la incasare 2013

Conventii privind dubla impunere

Inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari (ROI)

TVA la incasare optional din 2014

 

 

Share

Ghid ANAF contributii sociale si taxe PFA

Ghid privind declararea şi plata CONTRIBUŢIILOR SOCIALE de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri

Ghidul fiscal al contribuabililor care realizeaza venituri din profesii liberale

Persoane fizice

Ghidul fiscal al persoanelor fizice care realizeaza venituri comerciale

Ghid ANAF impozit pe venit persoane fizice

Ghid ANAF impozit venituri din chirii 2014

Ghidul fiscal al contributiilor care au obligatia de declarare a veniturilor realizate din Romania

Share