Cont unic pentru achitarea amenzilor

În Monitorul Oficial nr.1105 din 27 decembrie 2018, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3893 din 27 decembrie 2018 privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contravenționale potrivit prevederilor Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale.

Prin Legea nr.203/2018 a fost creat cadrul legal general pentru eficientizarea activității de achitare a amenzilor contravenționale, astfel:
a) sistemul pilot se va aplica, pentru început. amenzilor contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule; deja a fost emis în acest sens Ordinul nr.125/2018 din 12 noiembrie 2018 pentru stabilirea modelului de proces-verbal de constatare a contravenției, utilizat în activitatea de control în domeniul circulației pe drumurile publice;
b) va fi creat astfel un sistem informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice (a amenzilor);
c) La unitățile Trezoreriei Statului au fost deschise conturile:
– 50.09.01 – „Cont unic aferent amenzilor contravenționale aplicate persoanelor fizice cu domiciliul în România”
– 50.09.02 – „Cont unic aferent amenzilor contravenționale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România”
Aceste conturi vor fi utilizate doar pentru încasarea amenzilor contravenționale aplicate persoanelor fizice de către agenții constatatori din cadrul organelor care au implementat seria de evidență unică a proceselor verbale de contravenție și modalitatea de preluare și transmitere în sistemul informatic a datelor necesare creării titlului de creanță electronic.
Sumele încasate se vor distribui, în termen de 2 zile lucrătoare, către unitățile administrative locale (UAT) unde domiciliază contravenienții.
d) achitarea în numerar a amenzilor contravenționale se va putea face la orice unitate a Trezoreriei Statului, la casieriile unităților administrativ-teritoriale (UAT) sau la alte entități care se vor stabili prin normele de aplicare a prezentei legi, indiferent de domiciliul persoanei fizice.
e) contravenientul nu va mai fi obligat să facă dovada plății către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.
f) procesele-verbale de contravenție întocmite în condițiile prezentei legi se arhivează la nivelul organului din care face parte agentul constatator, fără a mai fi transmise în format hârtie organelor fiscale competente pentru urmărirea acestora; informațiile aferente acestor documente vor fi încărcate de organele constatatoare în sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronice pentru a fi folosite de organele de urmărire (executare silită).

Share