Cazier fiscal – noutati

În Monitorul Oficial nr.4 din 3 ianuarie 2019, a fost publicată Legea nr.346 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal.

Potrivit prevederilor art.4, alin.(7) din OG nr.39/2015 privind cazierul fiscal, în situația în care sunt desemnați noi reprezentanți/reprezentanți legali și se menține starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii mențiunilor privind desemnarea noilor reprezentanți legali în registrul comerțului sau în evidențele autorităților și instituțiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice și entități fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerțului, inactivitatea fiscală se înscrie și în cazierul fiscal al acestora.

Prin Legea 346 a fost introdusă o excepție de la prevederea de mai sus. Astfel, în cazul contribuabilului aflat în insolvență, în faliment sau dizolvare, inactivitatea fiscală nu se va înscrie în cazierul fiscal al practicianului în insolvență.

Sursa: AJFP Dambovita

Share